εικόνα μονή γαλατάκη όρος καντήλι εύβοια

Description: εικόνα μονή γαλατάκη όρος καντήλι εύβοια

Dimensions: 500 x 300

File Type: jpeg

File Size: 97 KB