Λαογραφικό Μουσείο Χαλκίδας

Dimensions: 800 x 500

File Type: jpeg

File Size: 121 KB