Ζητείται κοπέλα με καλές γνώσεις χειρισμού υπολογιστών για γραμματειακή θέση

Δεξιότητες και εμπειρίες

Γνώσεις χειρισμού υπολογιστών

Λογιστικά (προαιρετικά)

Επαφή: Kalymma.gr [email protected] 22210 82638