εικόνα γλυπτό ο ταύρος των ωρεών βόρεια εύβοια

Description: εικόνα γλυπτό ο ταύρος των ωρεών βόρεια εύβοια

Dimensions: 798 x 556

File Type: jpeg

File Size: 89 KB