εικόνα γλυπτό ο ταύρος των ωρεών βόρεια εύβοια

Description: εικόνα γλυπτό ο ταύρος των ωρεών βόρεια εύβοια

Dimensions: 798 x 564

File Type: jpeg

File Size: 54 KB