γλυπτό ο ταύρος των ωρεών βόρεια εύβοια

Description: γλυπτό ο ταύρος των ωρεών βόρεια εύβοια

Dimensions: 637 x 392

File Type: jpeg

File Size: 47 KB