εικόνα ταβέρνα η κορυφή κύμη εύβοια

Description: εικόνα ταβέρνα η κορυφή κύμη εύβοια

Dimensions: 800 x 600

File Type: jpeg

File Size: 72 KB