εικόνα stratos νέα αρτάκη εύβοια

Description: εικόνα stratos νέα αρτάκη εύβοια

Dimensions: 800 x 536

File Type: jpeg

File Size: 294 KB