εικόνα stratos νέα αρτάκη εύβοια

Description: εικόνα stratos νέα αρτάκη εύβοια

Dimensions: 640 x 480

File Type: jpeg

File Size: 74 KB