εικόνα ασκητήριο οσίου χριστόδουλου λίμνη εύβοια

Description: εικόνα ασκητήριο οσίου χριστόδουλου λίμνη εύβοια

Dimensions: 540 x 380

File Type: jpeg

File Size: 157 KB