εικόνα παλαιά γέφυρα ευρίπου χαλκίδα εύβοια

Description: εικόνα παλαιά γέφυρα ευρίπου χαλκίδα εύβοια

Dimensions: 800 x 446

File Type: jpeg

File Size: 48 KB