εικόνα μονή γαλατάκη όρος καντήλι εύβοια

Description: εικόνα μονή γαλατάκη όρος καντήλι εύβοια

Dimensions: 800 x 600

File Type: jpeg

File Size: 72 KB