εικόνα μονή γαλατάκη όρος καντήλι εύβοια

Description: εικόνα μονή γαλατάκη όρος καντήλι εύβοια

Dimensions: 800 x 533

File Type: jpeg

File Size: 63 KB