εικόνα παναγία ερίων στενή εύβοια

Description: εικόνα παναγία ερίων στενή εύβοια

Dimensions: 608 x 800

File Type: jpeg

File Size: 47 KB