Κουλούρι της πόλης Χαλκίδα

Description: Κουλούρι της πόλης Χαλκίδα

Dimensions: 1000 x 1000

File Type: jpeg

File Size: 64 KB