εικόνα Ταβέρνα Κούλης Χαλκίδα εύβοια

Description: εικόνα Ταβέρνα Κούλης Χαλκίδα εύβοια

Dimensions: 800 x 600

File Type: jpeg

File Size: 40 KB