εικόνα Ιερά Μονή Μάντζαρη οξύλιθος κύμη εύβοια

Description: εικόνα Ιερά Μονή Μάντζαρη οξύλιθος κύμη εύβοια

Dimensions: 800 x 386

File Type: jpeg

File Size: 79 KB