εικόνα Ιερά Μονή Μάντζαρη οξύλιθος κύμη εύβοια

Description: εικόνα Ιερά Μονή Μάντζαρη οξύλιθος κύμη εύβοια

Dimensions: 800 x 388

File Type: jpeg

File Size: 32 KB