εικόνα παναγία παραβουνιώτισσα ερέτρια εύβοια

Description: εικόνα παναγία παραβουνιώτισσα ερέτρια εύβοια

Dimensions: 532 x 800

File Type: jpeg

File Size: 94 KB