εικόνα παναγία παραβουνιώτισσα ερέτρια εύβοια

Description: εικόνα παναγία παραβουνιώτισσα ερέτρια εύβοια

Dimensions: 800 x 600

File Type: jpeg

File Size: 31 KB