εικόνα παναγία ντινιούς ιστιαία βόρεια εύβοια

Description: εικόνα παναγία ντινιούς ιστιαία βόρεια εύβοια

Dimensions: 800 x 599

File Type: jpeg

File Size: 104 KB