εικόνα αρχαιολογικό μουσείο καρύστου εύβοια

Description: εικόνα αρχαιολογικό μουσείο καρύστου εύβοια

Dimensions: 800 x 520

File Type: jpeg

File Size: 64 KB