εικόνα αρχαιολογικό μουσείο καρύστου εύβοια

Description: εικόνα αρχαιολογικό μουσείο καρύστου εύβοια

Dimensions: 800 x 527

File Type: jpeg

File Size: 70 KB