εικόνα αρχαιολογικό μουσείο καρύστου εύβοια

Description: εικόνα αρχαιολογικό μουσείο καρύστου εύβοια

Dimensions: 800 x 564

File Type: jpeg

File Size: 66 KB