εικόνα αρχαιολογικό μουσείο καρύστου εύβοια

Description: εικόνα αρχαιολογικό μουσείο καρύστου εύβοια

Dimensions: 800 x 490

File Type: jpeg

File Size: 47 KB