τείχος νησίρου αρχαία κήρινθος

Description: τείχος νησίρου αρχαία κήρινθος

Dimensions: 560 x 568

File Type: jpeg

File Size: 157 KB