τείχη αρχαίας κηρίνθου

Description: τείχη αρχαίας κηρίνθου

Dimensions: 451 x 371

File Type: jpeg

File Size: 48 KB