αεροφωτογραφία αρχαία κήρινθος

Description: αεροφωτογραφία αρχαία κήρινθος

Dimensions: 211 x 353

File Type: jpeg

File Size: 28 KB